Βινυάσα Γιόγκα

DSCN5446

Vinyasa σημαίνει δυναμική στάση. Σε αυτές τις τάξεις κινούμαστε συνεχώς μεταξύ των παραδοσιακών στάσεων (asanas) σε αντίθεση με την στατικότητα της Hatha. Σε ένα εργαστήριο Vinyasa Yoga συνδέουμε την κίνηση μεταξύ των στάσεων δια μέσου της αναπνοής.Στα εργαστήρια Vinyasa Yoga δίνουμε έμφαση στο “ταξίδι‘‘ μεταξύ των στάσεων σε αντίθεση με την Hatha Υoga στην οποία ενδιαφερόμαστε για τη σωστή στάση μόνο.Η αναπνοή Ujjayi breathing is part of Vinyasa yoga.

Η διαφορά ανάμεσα στην  Hatha  και τη Vinyasa Yoga

Η Vinyasa προέρχεται από τη Hatha yoga, παρόλα αυτά οι στάσεις και η πρακτική είναι διαφορετική. Και η Hatha και η Vinyasa yoga  κάνουν το σώμα δυνατό και ευλύγιστο βελτιώνουν την αναπνοή ,ηρεμούν το πνέυμα και προστατεύουν το σώμα από ασθένειες. Και οι δύο μορφές  Yoga  είναι πρακτικές προς τον ίδιο σκοπό αριστη κατάσταση του σώματος και του πνεύματος μολονότι ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι διαφορετικός.

Η Vinyasa είναι γρήγορου ρυθμού ενώ η Hatha yoga είναι πιο αργή.

Η Vinyasa yoga αφορά μιά σειρά διαδοχικών κινήσεων συνδεδεμένες μεταξύ τους  Στάσεις βασισμένες σε σειρά κινήσεων έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της Hatha yoga. H Hatha yoga αφορά την πρακτική πάνω σε μεμονωμένες ασκήσεις παρά σε συνεχόμενη ροή ασκήσεων συνδεδεμένες  διαμέσου της αναπνοής.

Η Hatha yoga είναι καλή για αρχάριους μαθητές οι οποίοι είναι νέοι στή άσκηση της Yoga και μαθαίνουν για πρώτη φορά τις ασκήσεις. Επειδή ο ρυθμός της Hatha yoga είναι ευγενικός και αργός είναι πιο εύκολο για τους αρχάριους να μάθουν τις στάσεις, τις τεχνικές αναπνοών και τις αρχές της γιόγκα. Η Vinyasa yoga, θα πρέπει να εξασκείται από πιο προχωρημένους μαθητές οι οποίοι ήδη γνωρίζουν γιόγκα. Η Vinyasa είναι πιο προχωρημένη μορφή άσκησης γιόγκα. Κάθε στάση είναι συνδεδεμένη με την άλλη και απαιτεί έναν συγκεκρι ρυθμό εισπνοής και εκπνοής.Αυτή η μορφή Γιόγκα συνεχόμενης ροής κίνησης και γρήγορυ ρυθμούς δημιουργεί καύσεις στο σώμα και διατάσει τους μύες του σώματος περισσότερο από ότι τις στάσεις της Hatha yoga.